Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterin pitäjä

Tassumafia Oy
Itämerenkatu 25 a 32
00100 Helsinki
+358 456 133 212
info@Tassumafia.fi
Y-tunnus 2888984-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henrikki Jussila
050 5142700
Info@tassumafia.fi


Rekisterin nimi
Tassumafia asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely
Asiakas tilaa Tassumafian palveluita soittamalla tai sähköpostitse, Asiakas täyttänyt hoitosopimus-lomakkeen Tassumafian nettisivuilla www.tassumafia.fi tai liikkeessä ja siten on rekisteröitynyt tassumafian asiakkaaksi ja voi käyttää tassumafian palveluita. Asiakkaalle on lähetetty antamaansa osoitteeseen lasku palveluista.

Tassumafia  tarvitsee henkilötiedot, jotta asiakas voi käyttää palveluita ja asiakasta voidaan laskuttaa käyttämistään palveluista.

Henkilötiedot tarvitaan, jotta:

·         Asiakas voi käyttää Tassumafian palveluita

·         Tassumafia voi kommunikoida asiakkaan kanssa

·         Tassumafia voi laskuttaa asiakasta palveluista

·         Asiakassuhteen ylläpitäminen ja viestintä

·         Palveluiden kehittäminen

·         Markkinointi  ja asiakasviestintä (mikäli asiakas antaa suostumuksensa)


Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot:

·         Henkilön etu- ja sukunimi

·         Osoite

·         Sähköpostiosoite

·         Puhelinnumero

·         Varahenkilön etu- ja sukunimi

·         Varahenkilön puhelinnumero

·         Lemmikin tiedot (nimi, rotu, rekisterinumero, mahdolliset lääkitykset ja vakuutustiedot)

·         Tilatut palvelut

·         Tilauksen päivämäärä, ajankohta ja kesto

·         Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot

·         Asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot lemmikeistä

·         HinnoittelutiedotSäännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole hyväksynyt. Tietoja voidaan käsitellä ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut erillisen suostumuksensa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta asiakkaalta, poikkeuksena seuraavat tilanteet:

·         Jos se on laissa vaadittu, esimerkiksi haasteen vastaanottamisessa, asianmukaisten viranomaisten tai valtion pyynnöstä, tai muussa vastaavassa laillisessa tilanteessa

·         Jos Tassumafia on osallisena yritysten yhdistymisessä tai hankinnassa

·         Kun uskomme hyvässä uskossa, että tietojen luovuttaminen on vaadittua turvallisuuden tai oikeuksien täyttämisessä, petoksen selvityksessä tai tutkimuksessa


Rekisterin suojaus
Rekisteri  sijaitsee IT-palveluntarjoajan palvelimella  ja se on suojattu teknisin- ja hallinnollisin keinoin  IT-palveluntarjoajan toimesta ( IT-Palveluntarjoaja on tällä hetkellä Google.) Liikkeessä täytetyt palvelusopimukset ovat henkilötietokansioissa lukollisessa tietoturva säilössa. Henkilötietoja käsittelee pelkästään  Tassumafian henkilökunta, laskutus sekä johto. Järjestelmään pääsy on rajattu.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllämainitulle rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite.

Oikeus tiedon korjaamiseen
Asiakas voi korjata omat tietonsa milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllämainittuun rekisterin yhteyshenkilöön. Tällöin vaadimme kirjallista yhteydenottoa, jossa mainitaan edellisessä kappaleessa tarvittavat tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot
Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.
Asiakkaalle ei lähetetä suoramarkkinointia ilman erillistä suostumusta, esimerkiksi rekisteröitymällä uutiskirjeen vastaanottajaksi tai varauksen yhteydessä ilmoittautumalla uutiskirjeen vastaanottajaksi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tassumafia pidättää oikeuden päivittämään tai muuttamaan tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Tietosuojaselosteesta pidetään aina uusin versio saatavilla asiakkaalle.